संसारमा कसैको नभएको तिम्रै रहेछ । PURONO DUNGA Clip । Priyanka Karki, Dayahang Rai

'