नम्रता श्रेष्ठ मन पर्छ | Nepali Actor Samyam Puri Interview 2017/2074

'